Azerbaycan Hakkında Bilgiler

 • Azerbaycan ve Büyük İpek Yolu

  Atalarımızın ülkesi uzak ve gizemli Çin ile lüks ürünlere ihtiyaç duyan zengin Avrupa arasında altın bir geçit görevi görmüştür. Eski İpek Yolu güzergâhı üzerindeki bu ana “geçide” gösterilen ilgi tesadüfi değildir. Çok gerilerde kalan o yıllarda başlıca ulaşım koridorlarının güvenliği sadece kervan duraklarında su ve yiyecek olup olmamasına bağlı değildi. Kervan yolları kural olduğu üzere seyyahların ve tüccarların tercihiyle medeniyetin ve kültürün yeterince yüksek seviyede olduğu, savaşların ve kardeş kavgalarının olmadığı, yerli halkların ticari ilişkiler geliştirmeye istekli olduğu ülkelerden geçerdi. Bu nitelikler Azerbaycan’da mevcuttu. Azerbaycan’ın çalışkan ve yetenekli zanaatkârları yabancı tüccarlara çok sayıda yararlı mal sunabilmekteydi: zarif mücevherler, üflemeli ve telli müzik aletleri, değerli silahlar, harikulade, çok değerli halılar ve hiç şüphesiz gökkuşağı gibi parıldayan yerli ipek kumaş çeşitleri. Peki ya doğal zenginlikler? Tüccarlar Avrupa’ya petrol, değerli taşlar, tuz, civa, şap, yün, keten, pamuk, mineral pigmentler, farmakolojik ilaçlar ve daha pek çok şey götürdüler. Bakırdan yapılma kap-kacak, tepsiler, şamdanlar, astronomi cihazları çok ün salmıştı. Bu arada, tecrübeli ustaların oluşturdukları gelenekler yüzyıllara direnmiştir ve günümüzde Laçın’deki ustalar yaptıkları işlerde soylar boyunca saklanan sırları kullanarak harika bakır eşyalar üretmeye devam etmektedirler.
  Turistler “oryantal” tarzda yapılmış bu değerli işleri severek satın almaktadırlar. Pek çok turist el işi bir halı, işlemeli bir kemer, altın sim nakışlar, ulusal başörtüsü “kelağayı”, ahşap işleri, Azerbaycanlı bir ressamın ulusal tarzda yaptığı bir tabloyu satın almayı oldukça başarılı bir iş kabul eder. Yurt dışında tüm bu sanat ürünlerine zarif doğu süslemeleri uzmanları ve severleri tarafından büyük değer verilmektedir. Günümüzde TRACECA (Avrupa-Kafkaslar-Asya Ulaşım Koridoru) Programı çerçevesinde Azerbaycan eski ticaret bağlantılarını yeniden yaratarak Çin ile Fransa’yı birbirine bağlayacak tarihi kıtalar ötesi Büyük İpek Yolunun yeniden canlandırılması projesine katılmaktadır.

 • Azerbaycan’ın Coğrafyası

  Azerbaycan Trans Kafkasya bölgesinin güney-doğusunda, Asya’nın batısında yer alır. Kuzeyde Rusya’yla, kuzey-batıda Gürcistan’la, güneyde İran’la, batıda Ermenistan’la, en güney-batıda ise Türkiye ile komşudur. Doğuda Hazar Denizi yer almaktadır. Yüzölçümü 86,6 bin km2’dir. Ana karanın yanı sıra Hazar Denizindeki pek çok küçük ada da (Bakü ve Apşeron takımadaları) Azerbaycan’ın sınırlarına dâhildir.

  Tüm yeryüzü rölyef çeşitlerini dağları, ovaları, düzlükleri Azerbaycan’da görmek mümkündür. Ülkenin topraklarının yaklaşık yarısı dağlarla kaplıdır: kuzeyde Büyük Kafkas sıradağları, güney-batıda ise Küçük Kafkas sıradağları. Ülkenin en yüksek noktası Baş veya Suayracı sıradağındaki Bazardüzü dağıdır (4.466 m). Azerbaycan’ın ortasında Kura-Aras ovası, güney-doğusunda ise Lenkeran ovası yer almaktadır.

  Ülkenin yeraltı zenginlikleri petrol, demir cevheri ve renkli metallerdir. Azerbaycan’ın dağları sık ormanlarla kaplıdır. Ülke topraklarının gerçek süsü ise dağ gölleridir. Batabat, Migel, Maralgöl ve diğerleri özgün ve eşsizdirler. 1000’den fazla mineral su kaynağı tespit edilmiş olup, en ünlüsü Badamlı, İstisu ve Sirab’dır. Azerbaycan’ın hayvan varlığı ve bitki örtüsü zengin ve çok çeşitlidir. Dünyadaki 11 iklim bölgesinden 9’u Azerbaycan topraklarında mevcuttur.

 • Milli Parklar

  Ülkenin doğası çok zengindir. Azerbaycan’da Senozoik çağdan kalma benzersiz ormanlar bile mevcuttur. Bu ormanlar dünyanın başka hiç bir yerinde bulunmamaktadır. Bu yüzden Hükümetin çok sayıda doğa koruma alanı oluşturması ve bunları muhafaza etmesi şaşırtıcı değildir. Bu milli parklar arasında Kızılağaç, Zakatala ve Şirvan Milli Parkları uluslararası düzeyde öneme sahiptirler. Girkan Milli Parkında, Talış dağında ve Lenkeran ovasında relikt bitkiler korum altındadırlar. Turyançay Milli Parkının başlıca kuruluş amacı Bozdağ’da bulunan kurak ormanların peyzajının korunması ve eski haline kavuşturulmasıdır. Büyük Kafkas sıradağlarının güney yamaçlarındaki doğa İsmayıllı Milli Parkıyla, dünyanın en güzel göllerinden biri olan Küçük Kafkas sıradağlarındaki Göygöl ve çevresindeki doğa ise Göygöl Milli Parkıyla korunmaktadır. Aggöl, Basitçay, Karayaz, Pirkulu Milli Parkları da oldukça ilginçtir. Azerbaycan’da toplam 13 Doğa Milli Parkı ile 18 Rezerv Parkı bulunmaktadır.

 • Fauna

  Azerbaycan’ın hayvan dünyası da son derece zengindir ve yaklaşık 12 bin çeşit hayvanı barındırmaktadır. Ormanlarında ayı, kurt, geyik, vaşak ve yaban domuzu görülmektedir. Yağış alan bölgelerde ve ovalarda çok miktarda kertenkele, zehirli yılanlar ve diğer sürüngenler, ayrıca tavşan, kurt ve tilki yaşamaktadır. Kura ve Aras vadilerinde yaban domuzu, karaca, porsuk ve çakal bulunmaktadır. Büyük hayvanlardan ceylanlar mevcuttur. Dağıstan yaban sığırı ve dağ keçisine rastlanmaktadır. Hazar Denizinin sığ koyları kuşlar bakımından çok zengindir ve çok çeşitlilik gösterir. Sülün, keklik ve orman tavukları görülür. Ördek, kaz, kuğu, balıkçıl, pelikan, flamingo, karabatak vs. buralara kışlamaya gelmektedirler.

 • Balık faunası

  Azerbaycan’ın tatlı sularında ve Hazar Denizinde 30 cins balığın avlanmasına izin verilmektedir. Bunlardan çoğu Kura nehrinde ve bazı göletlerde yakalanmaktadır. En değerli balık türleri somon, mersin balığı, beluga balığı, koca ağız balığı, tatlı su kolyozu ve taşemen balığıdır. Bunlardan başka çapak balığı, sazan vs. de bulunmaktadır. Ülkedeki üretme çiftliklerinde günümüzde 20 milyon mersin balığı yavrusu, 600 bin somon ve 800 milyondan fazla çapak balığı, sazan ve diğer balıklar yetiştirilmektedir.

 • Flora

  Azerbaycan zengin bir floraya sahiptir. 200’ü endemik olmak üzere 4.500’den fazla çeşit bitki bulunmaktadır, bunların arasında ender bulunanlar ve yok olmak üzere olanlar da mevcuttur. Azerbaycan’da geniş yapraklı ormanlar, karma ormanlar, riparian ormanlar, yaprağını dökmeyen ormanlar, subalpin seyrek ormanları ve alpin çayırlıkları (dağlarda) bulunmaktadır.

 • İklim

  Ülke sınırları içerisinde kurak iklimden yağışlı subtropik iklime, dağ-tundra (yüksek dağ) iklimine kadar 9 tip iklim görülmektedir. Yıllık ortalama sıcaklıklar düzlüklerde +15° С’den dağlık bölgelerde 0° С’ye kadar değişiklik göstermektedir. Temmuz ortalaması düzlüklerde +26° С (maksimum +32-35 °C, ancak bazen de +40 °C’ye kadar çıkmaktadır) dağlık bölgelerde +5° С, ocak ortalaması ise düzlüklerde +3° C, dağlık bölgelerde ise −10° C’dir.

  Yazları kurak, ilkbahar ve sonbahar yağışlıdır. Yılda Apşeron’a 200 mm, Lenkeran ovasına 1.200-1.700 mm yağış düşmektedir. Özellikle sonbaharda olmak üzere sık sık kuvvetli kuzeyli rüzgârlar eser.

 • Irmaklar

  Azerbaycan’ın tüm nehirleri Hazar Denizine dökülürler. 1.250 tane küçük nehir bulunmaktadır. Nehirlerin çoğu Kafkasların en büyük nehri olan Kura nehri (uzunluğu 1.515 km, kapladığı alan 188 bin km2) havzasındadırlar. Bu nehirlerden bir kısmı doğrudan Kura nehriyle, diğer bir kısmı Azerbaycan’ın ikinci büyük nehri Aras’la (uzunluğu 1.072 km) birleşmekte, bir diğer kısmı ise doğrudan Hazar Denizine dökülmektedirler. Kura nehri üzerinde Mingeçevir Hidroelektrik Santrali ve Mingeçevir baraj gölü (605 km2) bulunmaktadır.

 • Göller

  Azerbaycan’da çoğu küçük olmak üzere 250 göl bulunmaktadır. En büyük göl Hacıkabul gölüdür (yüzölçümü 15,5 km2). Biraz daha küçük olan Böyükşor (10 km2) gölüdür. Murovdağ sıradağlarının kuzey-doğu yamaçlarında bir grup çok güzel göl bulunmaktadır, içlerinden Göygöl Kafkasların en güzel gölü kabul edilmektedir.

 

Reklam

Hava durumu

5 Ocak Basınç: 767 mm 6 Ocak 765 mm

Sosyal ağlardayız

Multimedya